Business as unusual

Facebook Twitter Pinterest

Den 16/3, samma dag som Folkhälsomyndigheten utfärdade sina skärpta rekommendationer, uppdaterade Inobi sina riktlinjer för att minska smittspridningen av Covid-19. Följande utdrag ur riktlinjerna kan vara trygga och bra att känna till även för dig som är uppdragsgivare eller besökare.

 

Noggrann handhygien

Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Tvätta händerna vid ankomst till kontoret, även efter korta besök utanför kontoret, före måltid, mathantering och tömning av diskmaskin samt efter toalettbesök. Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 

Arbeta inte på kontoret med sjukdomssymptom

Gäller även lindriga symptom som snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, illamående eller allmän sjukdomskänsla. Arbeta även hemifrån i två dagar efter att du tillfrisknat.

 

Arbeta hemifrån i möjlig mån

Kontoret stänger inte, men vi uppmanar till, och ger alla medarbetare som kan utföra sina ansvar och arbetsuppgifter hemifrån möjligheten att göra det. Pågående digitalt arbete ska sparas på Inobis säkerhetskopierade serverplatser eller moln.

 

Undvik ej nödvändiga resor

Se UD:s reserekommendationer. Även inrikes tjänsteresor bör undvikas.

 

Undvik ej nödvändiga fysiska möten

Välj om möjligt ett digitalt möte före ett fysiskt. Delta inte i större sammankomster som tex konferenser, utbildningar och mässor. Lägg till en Teams-länk till alla dina möteskallelser.

 

Våra riktlinjer uppdateras vid behov. Skyddsombud och personalansvarig följer noggrant och systematiskt utvecklingen i vår omvärld och föreslår vid behov förändringar i riktlinjerna som beslutas av VD.

 

Vi är alla påverkade av samhällets restriktioner och vi måste alla på ett eller annat sätt ta vårt ansvar i denna utmanande situation. Alla företag och alla medarbetare i alla branscher påverkas, och alla har sina specifika förutsättningar för ansvarstagande och anpassning. Den mest utmanande delen i våra riktlinjer är förstås distansarbetet och att i möjlig mån undvika fysiska möten. Vi har inte stängt kontoret, men merparten av vårt arbete sker nu på distans och de flesta medarbetare genomför sina uppgifter och ansvar genom olika former av verktyg för digital samverkan. Omställningen har varit väldigt snabb och fungerar hittills väldigt bra.

 

I ledningsgruppen arbetar vi med de långsiktiga strategiska utmaningar och möjligheter som vi nu erbjuds. Inobis vardag har alltid innehållit analyser av trender och omvärld, och utveckling av mål, strategier och lösningar för framtiden. Nu handlar det om oss själva och vi omsätter vår kompetens i utvecklingen av nya arbetssätt och nya perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Vi ser redan stora utvecklingssprång i arbetssätt och samverkan såväl internt som med våra uppdragsgivare. Tillsammans är vi redo för framtiden. Inobi vill tillsammans med dig både utveckla en långsiktigt hållbar framtid och här och nu aktivt bidra till att minska smittspridningen av Covid-19.

 

Tack för din insats! Vi ses, förmodligen digitalt!