Erik Berg invald i styrelsen för Sveriges Byggemenskaper

Facebook Twitter Pinterest


Inobis medarbetare Erik Berg tog vid helgen plats i styrelsen för Sveriges Byggemenskaper. En Byggemenskap är enkelt uttryckt en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.

 

Byggemenskaper representerar en ny typ av engagerad och idéburen beställare på den svenska byggmarknaden som kan bidra till ett snabbare innovationstempo i bostadsbyggandet. Konceptet har vuxit fram i Tyskland där det idag har nått stor spridning och bidragit till sänkta bostadspriser, en varierad urban bebyggelse och en utveckling av nya boendeformer.

 

Den Svenska föreningen för Byggemenskaper organiserar svenska byggemenskapsprojekt under ett gemensamt paraply, samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör även en plattform för alla som har intresse av att utveckla byggemenskapens idé.

 

Erik Berg har skrivit mer om byggemenskaper här.

 

Övriga ledamöter i styrelsen för sveriges byggemenskaper är: Staffan Schartner, Anna Lethagen, Karin Saler, Ola Broms Wessel, Emma Jonsteg, Nils Söderlund, Karin Telldén, Elveliina Hafvenstein Säteri, Maria Block och Sofia Eriksson.