Första spadtaget Hovslagaren

Facebook Twitter Pinterest


Idag togs det första spadtaget för BRF Hovslagaren vid Åby i Mölndal.

 

Här kommer HSB att i bygga ca 140 välplanerade BRF-lägenheter med stora balkonger och uteplatser. Inobi har ritat flerbostadshusen som förenar stadskvarterets kvaliteter med privata gröna gårdar och gemensamma takterrasser med utgångspunkt i HSB:s målsättning om boende i gemenskap. Dagens spadtag gällde Etapp 1, bestående av två stycken byggnadskroppar sammanlänkade med gemensam källare. Nästa Etapp planeras starta till hösten 2015.

 

Kvarteret Hovslagaren certifieras enligt Miljöbyggnad klass silver.

 

Totalentreprenör är Tommy Byggare AB.

 

Invigningstalare, från vänster: Peter Dejerstedt, projektledare HSB, David Blücher, vd HSB Mölndal, Mattias Karlsson, arkitekt inobi, Stefan Gustafsson, kommunalråd (S) Mölndal