IKEA in city context – adding social value to urban interstructures

Facebook Twitter Pinterest

I takt med att världens storstäder blickar bortom funktionsseparering och massbilism ställs nya krav på handeln. IKEA vill spela en progressiv roll i den urbana omställningen och börjar alltmer frångå externa etableringar till förmån för centrala lägen. För att öka kunskapen om vilka sociala värden detta kan skapa bjöd man in inobi att hålla i 2018 års interna arkitekturdag. Det blev en mycket intressant workshop, där vi tillsammans analyserade IKEAs nuläge och framtid utifrån vår mötesplatsmetod.