Inobi blir starkare

Facebook Twitter Pinterest

Under våren 2014 har vi fått tre rejäla förstärkningar genom att arkitekterna Mattias Karlsson, Therese Wallström och Martin Livian anslutit sig till kontoret. Med denna expansion stärker inobi sin samhällsbyggnadsinriktning och förmåga att arbeta med hållbara bostäder och stadsmiljöer. Kontoret får samtidigt del av helt nya erfarenheter av gestaltning och genomförande av idrottsanläggningar.

 

Mattias Karlsson är ny ansvarig arkitekt på inobi. Mattias har en gedigen erfarenhet av byggnads- och stadsgestaltning i samtliga skeden; från vision till färdig byggnad. Han förstärker inobis kunskapsportfölj med ett stort antal genomförda och pågående projekt, med särskilt fokus på idrottsanläggningar, samhällsbyggnader och bostäder.
Mattias har drivit flera bolag innan han kom till inobi. Senast drev han Karlsson Wachenfeldt arkitekter med åtta anställda under sex år, ett företag som nu avvecklas. Mattias är utbildad arkitekt vid Chalmers (1999-2004) och har nominerats till ett flertal arkitekturpriser.

 

Therése Wallström är arkitekt med utbildning från University of Greenwich, London och Chalmers. Hon arbetar i såväl tidiga som sena skeden och har lång erfarenhet av stadsplanering, bostadsgestaltning och tävlingar. Utifrån en stark formkänsla och erfarenhet av komplexa programförutsättningar spelar hon en viktig roll i många av inobis större projekt.

 

Martin Livian är utbildad arkitekt vid arkitektskolorna i Umeå och Chalmers, med examen våren 2013. Under studietiden arbetade Martin två år som projektledare på Sveriges Arkitekter. Martin har under 2013 arbetat på inobi inom vårt mötesplatsprojekt innefattande utveckling av teori och verktyg för att analysera och bygga mötesplatser. Martins examensarbete handlade om stadsutveckling utifrån ett livsmedelsförsörjningsperspektiv.

 

I och med detta är vi nu 12 personer på kontoret. Bland kompetenserna finns arkitekter, ingenjörer, kommunikatörer, projektledare och sociologer – men lika viktigt för vår förmåga och vår fortsatta utveckling är vårt växande nätverk av duktigt folk som vi litar på och vill jobba med.

 

Under våren har vi även flyttat till nya lokaler. I och med företagets tillväxt har vår gamla patinerade hemvist blivit akut för liten, och vi befinner oss nu i ett större, fräschare och mer tillsnajdat kontor på Kyrkogatan 4. Här hittar man oss numera.