Inobi tilldelas markanvisning för Byggemenskap på Gråberget

Facebook Twitter Pinterest


Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt vid sitt möte den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

 

En Byggemenskap är enligt den gängse definitionen ”en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.”

 

Andreas Eklöf, säger:

 

 

”Man brukar säga att byggemenskaper är ett idéburet byggande eftersom varje byggemenskap får sin unika karaktär av deltagarnas värderingar och tankar om hur man vill bo och leva. Det resulterar i mer personligt präglade hus som samtidigt kan bli både billigare och mer innovativa.

 

I det här fallet har vi formulerat en grundläggande idéplattform för byggemenskapen på Gråberget och utifrån den plattformen går vi ut med en helt öppen inbjudan till deltagare. Inriktningen är mot ett gemenskapsboende med betoning av ekologiska designprinciper och hållbara lösningar. Men plattformen är bara en utgångspunkt, den kommer att fördjupas och utvecklas av deltagarna.”

 

 

Läs mer om projektet, lämna intresseanmälan, samt hitta svar på vanliga frågor på projektsidan!

 

Läs hela pressmeddelandet här.