Inobi fortsätter att växa

Facebook Twitter Pinterest

Med våra senaste tillskott Huda, Louise och Ann är Inobi nu 20 medarbetare starkt. Tillsammans bidrar de med olika bakgrunder och kompetenser.

 

Huda började sin arkitektutbildning i Damaskus där hon läste till inredningsarkitekt. Efter sin examen arbetade hon ett år på ett arkitektkontor och parallellt med det som kursassistent i design studios på universitetet där hon studerade.

 

Hennes intresse för hållbarhet förde henne till Sverige och Chalmers där hon läste masterprogrammet Design for Sustainable Development. Under sina studier på Chalmers kom hon i kontakt med Inobi vilket ledde till en sommarpraktik 2016. Huda intresserar sig för processer inom arkitektur och kopplingen till psykologi och sociologi. I sitt examensarbete Embracing the Interval, utforskade hon detta ämne med Inobis Kasper och Martin som externa handledare.

 

 

Louise är utbildad arkitekt i Lund och på Chalmers. Sista terminen på kandidatutbildningen gjorde hon en fältstudie på Asian Institute of Technologyi Bangkok där hon utforskade sambandet mellan mikroklimat och energiförbrukning. Chalmers hållbarhetsprofil lockade Louise och hon tog examen inom masterprogrammet Design for Sustainable Developmentår 2007.

 

Närmast kommer Louise från Nils Andreassons arkitektkontor och har dessförinnan arbetat på bland annat Sweco. Under sina år som praktiserande arkitekt har Louise tillägnat sig en bred kompetens och ett starkt hållbarhetstänk, som sträcker sig från material till strategisk planering. Med erfarenhet och intresse av att arbeta med komplexa programförutsättningar och samordning mellan olika beställargrupper stärker hon vår förmåga att genomföra projekt, från idé till färdig byggnad. Louise är även tillgänglighetssakkunnig.

 

 

Ann är anställd hos Inobi som ledningsassistent och verkar som administrativt stöd till ledningsgruppen. Senast arbetade Ann som Office manager på ett IT-konsultföretag och på Sankt Jörgen Park i receptionen men även på konferenser och som housekeeping-ansvarig. 

 

Ann är utbildad förskollärare och har även, efter 17 år i yrket, läst utbildningen Receptions-, konferens- och housekeepingansvarigpå YRGO. Utbildningen gav en teoretisk och praktisk grund att stå på inom ekonomi, marknadsföring, ledarskap och personalfrågor. Efter utbildningen sökte hon sig mot företag och hennes intresse för arkitektur och inredning gjorde att hon landade hos oss på Inobi. Anns öga för detaljer och långa erfarenhet av organisatoriskt ansvar gör henne till ett välkommet stöd och viktig del av vår verksamhet.