inobi medgrundare till “Byggande Arkitekter”

Facebook Twitter Pinterest

Som ett av nio arkitektföretag var inobi igår med och grundade Föreningen Byggande Arkitekter. Föreningens syfte är att verka för att arkitektföretag i större utsträckning tar byggherrerollen och genomför projekt i egen regi.

 

Genom utbyte av erfarenheter och gemensam kunskapsuppbyggnad ska den nya föreningen stärka arkitektföretagen i byggherrerollen.

 

– Medlemskapet i Byggande arkitekter är naturligt i och med våra byggemenskaper. Vi kommer både kunna bidra och lära i samverkan med branschkollegor , säger Andreas Eklöf, vd för inobi, i en kommentar

 

Läs mer hos Byggvärlden.