inobi nominerat till årets Gasellföretag

Facebook Twitter Pinterest


Tidningen Dagens Industri har nominerat inobi till årets Gasellföretag. Ett Gasellföretag är ett företag som växer snabbt och uppvisar lönsamhet. Kul tycker vi så klart och ser med spänning fram mot Gasellfesten i Göteborg den 24 november.

 

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

 

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

 

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

 

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

 

En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr

 

– minst tio anställda

 

– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

 

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

 

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

 

– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

 

– sunda finanser

 

Läs mer om DI Gasell här.