Inobi, ny partner i CMB

Facebook Twitter Pinterest

Vi har gått med som partner i CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, och Inobis Fredrik Rosenhall sitter med i kunskapsgruppen Alternativa boendeformer. Detta är ett kunskapsområde som vi brinner för och har jobbat med mycket i olika former under åren. Vi ser fram emot att fördjupa vår kunskap inom området ytterligare!