Inobi ute och pratar

Facebook Twitter Pinterest

Vi är runt och pratar om våra hjärtefrågor ibland och den närmaste tiden har vi två föredrag inplanerade:

 

Den 21 september pratar Erik Berg om hur vi på inobi arbetar med att inkorporera ett socialt perspektiv på ekologisk hållbarhet i våra projekt. Föredraget har rubriken Ecotecture and Planning from a Social Perspective, platsen är Chalmers VM lecture hall kl. 15-15.45. Föredraget är en del av kursen Sustainable Development and the Design Professions som ges till Masterprogramstudenterna på Chalmers Arkitektur.

 

Den 11 oktober kl 18-19 föreläser Erik Berg på Stadsjords kvartersodling i Kvillebäcken på temat Demokratiskt byggande och den urbana allmänningsrätten. Utifrån sina egna erfarenheter i organisationen Byggbrigaden talar Erik om fem idéer för ett nytt byggande. Erik är grundare av organisationen Byggbrigaden och styrelseledamot i den svenska föreningen för Byggemenskaper.

 

Läs mer om våra aktuella och tidigare föredrag här.