Inobi utvecklar Campus Näckrosen

Facebook Twitter Pinterest

På uppdrag av Göteborgs universitet arbetar vi med att utveckla Campus Näckrosen med målsättningen att skapa ett sammanhållet campus för forskning och utbildning inom humaniora och konst tillsammans med Universitetsbiblioteket i centrala Göteborg. Projekt Campus Näckrosen är ett stort och viktigt projekt för Göteborgs universitet. Beläget mellan Götaplatsen och Korsvägen, i kanten av den natursköna Näckrosdammen. Här kommer institutionerna vid Humanistiska och Konstnärliga fakulteterna att samlas tillsammans med Universitetsbibliotekets verksamhet i samspel med externa aktörer. Läs mer om projektet på projektsidan.