Inobi utvecklar Campus Näckrosen åt GU

Facebook Twitter Pinterest

Inobi har fått i uppdrag att leda arbetet med att utveckla Campus Näckrosen åt Göteborgs universitet. Campus Näckrosen ska inrymma GU:s verksamhet inom humaniora och konst, samt universitetsbiblioteket. Det åstadkoms genom att de lokaler och verksamhet som GU idag har vid Götaplatsen/Näckrosdammen/Korsvägen förstärks och vidareutvecklas. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med fastighetsägare, andra verksamheter, staden och regionen.

 

Under januari – februari 2012 har vi inom ramen för projektet bland annat genomfört en omvärldsanalys som omfattar en genomgång av framgångsfaktorer i etablerade kunskapsstäder, campusområden för konst- och humaniora samt lokala miljöer för kreativa verksamheter. Den gemensamma nämnaren i analysen är att identifiera såväl de fysiska som de organisatoriska strukturer som bidrar till framväxten av ett hållbart kultur- och kunskapsorienterat samhälle. Målen med omvärldsanalysen har varit tvåfaldigt: att ge inspiration och att identifiera direkt applicerbara strategier och miljöer.