Jessica Aitman och Tove Wennberg Inobis nytillskott

Facebook Twitter Pinterest

Jessica Aitman började arbeta på Inobi den 21 augusti och är utbildad arkitekt med examen från Chalmers 2004. Jessica kommer från Liljewalls arkitekter där hon har arbetat i drygt tre år. Dessförinnan arbetade hon nästan 10 år på PP-arkitekter. Hon är en tekniskt driven projekterande arkitekt som under hela sitt yrkesliv arbetet mycket med badhusprojekt som är både tekniskt och byggnadsfysiskt utmanande. Jessica kommer ytterligare stärka vår genomförandeförmåga från skiss till bygghandling.

 

Tove Wennberg är utbildad arkitekt vid Umeå Arkitekthögskola och Chalmers och tog sin examen våren 2016. Som examensarbete skapade hon ett spel som ett design- och dialogverktyg för att skapa ett kollektivt boende. Efter examen arbetade hon på Chalmers som kursassistens för Lena Falkheden i mastersprogrammet Design for Sustainable Development. Tove har i många år varit engagerad i organisationen Stadsjord och har där arbetat med allt från grisskötsel och trädgårdsarbete till mindre designprojekt och förstudier.

 

Dessa två tillskott bidrar till den rad av yrkeskompetens som finns inom Inobi och förstärker vår roll i processens alla skeden, från analys till projektering. Inobi blir i och med den här rekryteringen 19 medarbetare starkt.