Vi stöttar Barndiabetesfonden

Facebook Twitter Pinterest

Detta år har hela världen behövt lära sig att leva med sjukdom. För 8 000 barn i Sverige är dock sjukdom redan vardag. Att typ 1-diabetes fortfarande är en olöst knut vill vi vara med och förändra!

 

Typ 1-diabetes är en obotlig livshotande sjukdom. Ingen vet varför man får sjukdomen och endast forskning kan lösa knuten. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes!

 

Inobi ger julen 2020 en gåva till Barndiabetesfonden och vill uppmärksamma deras viktiga arbete. Läs mer om hur du kan hjälpa till på deras hemsida! https://www.barndiabetesfonden.se

 

Med detta vill vi på Inobi också önska alla en god jul! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!