Naturvetargården i media

Facebook Twitter Pinterest

GP och Byggvärlden skriver idag om ombyggnaden av Naturvetargården på Chalmers, där inobi ansvarat för förstudie, arkitektskisser och projektering. Fokus ligger på att stärka miljön som mötesplats mellan discipliner och utbildningar:

 

“Akademiska hus satsar 36 miljoner kronor på en ombyggnad av Naturvetargården i Göteborg för att stärka samarbetet inom ämnena matte, fysik och kemi. […] Genom ett antal ombyggnationer och mindre tillbyggnader ska byggnaderna öppnas upp och kopplas samman, gångstråk förstärkas och nya mötesplatser skapas. Satsningarna sker i samarbete mellan de två fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.”