Rivning pågår vid Naturvetargården

Facebook Twitter Pinterest

Uppdraget Utveckling Naturvetargården på Chalmers för Akademiska hus AB och Chalmersfastigheter AB pågår för fullt och befinner sig i augusti 2013 i fasen rivning. Inobi har arbetat kontinuerligt med utvecklingsplanerna sedan 2010. Om- och tillbyggnaden av ca 5 000 kvm berör bl a det ursprungliga Chalmersbyggnaden “Origo” samt en ny länkbyggnad mellan Kemi- och Fysikbyggnaderna. Projektet beräknas vara färdigställt våren 2014.