Vi välkomnar Anna och Jimmy!

Facebook Twitter Pinterest

Vi är glada att hälsa Anna och Jimmy välkomna till oss på Inobi. Med deras olika utbildning och bakgrund kommer de att förstärka Inobis kompetens inom flera delar av planerings- och byggkedjan från analys till färdig byggnad. 

 

Jimmy Vikstrand har jobbat merparten av sitt arbetsliv inom produktion, lager och logistik med inriktning på bredband och fiberoptik. Han bestämde sig för att vidareutbilda sig och sökte sig då till byggbranschen och arkitektur för att få vara en del av ett skapande. Jimmy tycker att det är fascinerande och tilltalande att rita något som kommer att ge ett avtryck och kunna stå i 100 år. Efter att ha avslutat en 2-årig yrkesutbildning på Yrkeshögskolan i Kungsbacka våren 2019 som Byggprojektör CAD/BIM blev han anställd på Inobi, där han också hade sina två praktikperioder. Jimmy kommer på Inobi att delta i flera delar av arbetsprocessen med allt ifrån uppritning och tidiga skisskeden till projektering. 

 

Anna Sundelin tog examen från Chalmers tekniska högskola våren 2019 med både en kandidatexamen i arkitektur och en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad. Hon har läst kandidatprogrammet Arkitektur och teknik och därefter masterprogrammet Design and Construction Project Management. Sitt första år av mastern studerade Anna vid École Polytechnique de Montréal i Kanada, där hon fick ett internationellt perspektiv på byggprojekt och läste kurser med fokus på miljöcertifiering och kreativa arbetsmetoder. Anna skrev sitt examensarbete, Reaching Social Sustainability in Residential Architecture, för Inobi, där hon definierade social hållbarhet och applicerade denna på bogemenskaper och kollektivt boende. För sin uppsats tilldelades hon flertalet stipendier, bla CMB Master Thesis Award 2019 för bästa examensarbete. Anna har sökt sig till Inobi då hon är intresserad av social hållbarhet och samhällsbyggande. Hon brinner för kvalitetsarbete och är övertygad om att det är möjligt att kombinera långsiktighet med innovativa idéer. På Inobi kommer hon jobba med både projektplanering, gestaltning och analys.