Byggstart för Ärlan!

Facebook Twitter Pinterest

 

Byggemenskapen Ärlan är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg. Det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är ett pionjärprojekt på flera sätt är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi har som byggande arkitekter ställts inför alla de utmaningar och beslut som våra beställare vanligtvis möter. Det har gett oss en enorm kompetensutveckling – och en viss ödmjukhet. 

 

Vi vill fortsätta att hitta våra egna infallsvinkar på arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet. Vi vill genomföra projekt som utmanar oss, som vi själva tror på och som vi kan vara stolta över. Därför vill vi initiera fler byggemenskaper framöver och inspirera andra att bygga flerfamiljshus inom den här formen. Vi tror på smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse.

 
Läs mer om vår resa här!