BYGGSTART FÖR INOBIS FÖRSTA BYGGEMENSKAP

Brf Byggemenskapen Ärlan

Allt började 2012 med en idé om ett mer hållbart sätt att bygga bostäder på. Vi på Inobi bestämde oss för att vi ville starta en byggemenskap och fick en markanvisning på Gråberget i Majorna redan året därpå. 

 

Lägenheterna har ritats i nära samarbete med de framtida boende och utöver 40 unika bostäder kommer det också att finnas tillgång till gemenskapsytor. Efter en lång detaljplaneprocess har nu bygglovet vunnit laga kraft och vi kan starta bygget tillsammans med byggemenskapens partner BJC Group, läs mer om partnerskapet här.

PLATS Gråberget, Göteborg
ÅR 2012-2021
KUND Byggemenskapen Ärlan
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Magnus Pettersson
Fredrik Rosenhall
Louise Ekeroth Simons
Haldur Rothla
Tove Wennberg
Anna Wrener

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, på så sätt att de som ska använda byggnaden själva äger och driver byggprojektet. Ofta gäller det bostäder och då är gruppen som planerar och agerar byggherrar även de som ska flytta in i huset när det står klart.

 

”Byggemenskaper handlar om att bygga ett eget hem, tillsammans med andra”

 

 

Vi på Inobi anser att det finns många skäl till att byggemenskaper är ett hållbart sätt att bygga hus på. Till att börja med är det ekonomiskt hållbart då de framtida boende också agerar byggherrar och bara betalar faktiska kostnader. Att de som skall bo i huset också bestämmer över husets utformning och kvaliteter, innebär ofta ett mer långsiktigt hållbart resultat. Dels blir det viktigt med låg energiförbrukning, dels med gedigna materialval, både ur ett underhålls- och hälsohänseende. Detta innebär indirekt potential för lägre CO2-utsläpp, en giftfri miljö och minskad resursanvändning. Byggemenskaper är också socialt hållbara då människor själva deltar i processen att utforma bostäder som de vill bo. Idag tenderar typbostäder att vara utformade endast för par eller typiska kärnfamiljer vilket gör att andra familjekonstellationer har svårt att få plats. Att få ned storleken på byggnader leder också till en mer human skala och en mer trivsam och varierad stadsbild än gängse nyproduktion.

Plan

Byggemenskaper har de senaste åren funnits med som mål i Göteborgs Stads markanvisningspolicy och Boverket bidrar i utvecklingen av nationella riktlinjer och finansieringsmodeller för byggemenskaper. När Inobi fick markanvisningen 2013 var det just för att vi ville skapa en byggemenskap på tomten. Därefter har vi ensamma drivit processen med detaljplan och initierat en grupp människor som vill utveckla projektet och bo i huset.  Sedan våren 2020 sker utvecklingen av byggemenskapsprojektet med BJC Group som medlem. Ett starkt partnerskap som möjliggjort genomförandet för byggemenskapen.

 

Mood board

Byggemenskapen Ärlan är ett innovationsprojekt på en rad olika plan. Detta är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg, och det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är den första byggemenskapen i större skala som byggs i Göteborg är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi hoppas och tror att konceptet att gå ihop i en byggemenskap och bygga flerfamiljshus tillsammans snart kommer att vara lika självklart för folk som att köpa en villatomt och bygga ett enfamiljshus. Då har vi äntligen öppnat upp många spännande möjligheter för smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse i stadens olika delar.

Projekt