Besök på Minerva Plaza

Facebook Twitter Pinterest

Minerva Plaza är en plats för aktivt lärande inom den beteende-vetenskapliga fakulteten på Helsinki University. Vi har tidigare skrivit om den här, och detta inlägg refererar det besök som gjordes i samband med NUAS-konferensen.

 

Det är enklast att prata om Minverva Plaza utgående från en planbild. Torget är en atriumgård och ”blev över” när fakultetsbiblioteket krympte sina ytor. Gården är mångmöblerbar och kan anpassas för olika lärandesituationer. Detta demonstreras bäst i denna film – som är rätt talande (ledsen det går inte att bädda in den, så du får snällt titta på den på dess egen sida).

 

 

Runt gården ligger grupprum, seminarierum och även ett lärarrum, där övningar kan förberedas och där material kan förvaras. I lärarrummet finns också ett lite pentry och toaletter. Granne med Minerva plaza finns biblioteket med tillhörande Learning center (skymtas på någon av bilderna nedan, en våning upp från gården).

 

På gården finns en stor projektionsvägg och en kateder eller snarare en kontrollpanel. Härifrån styr föreläsaren det mesta. Hen kan välja ljussättning och färg på ljuset både på gården och i grupp-/seminarierummen. Hen kan lägga ut det som visas på projektionsväggen även på projektorerna inne i grupp-/seminarierummen. Hen kan även visa det som visas på någon av projektorerna inne i grupp-/seminarierummen på projektionsväggen på gården och/eller i de andra grupp-/seminarierummen. Hen kan styra ljudet och hålla styr på den verksamhet som pågår.

 

Grunden för arbete i och kring Minerva plaza är ett workshop-baserat arbetssätt. Läraren håller igång och styr aktiviteterna och studenterna kan gå från gården till grupprum och tillbaka igen. Detta kräver så klart en hel del kunnande kring tekniken från pedagogen (även om tekniker finns att tillgå) och att denne är ordentligt förberedd.

 

Icke att förglömma. På filmerna står grupparbetsborden väldigt tajt. Det förklaras av att borden tidigare gick att ”snäppa” ihop. En lösning som höll på att kosta förståndet hos de som ska möblera om och ställa ordning gården för nya aktiviteter. Man har helt enkelt tagit bort detta, borden står stadigt ändå. Stolarna är bekväma och höj- och sänkbara och på hjul.

 

Tillsammans med projektorn, på motsatta väggen mot projektionsväggen, finns en kamera som automatiskt kan filma övningen, något som kontrolleras från kontrollpanelen.

 

Nedsidan då. De akustiska förhållandena är inte optimala. Atriet är inte dämpat, och man kan lätt föreställa sig att det blir sorligt när många (upp till 200 personer går det in) arbetar samtidigt. Från början hade man satt in enkelglas i de övre våningsplanen runt atriumet, vilket gjorde att ljud läckte in till kontor och annat som finns där. Detta är nu åtgärdat. Sen är det självklart så att det inte är gjort i en handvändning att möblera om mellan olika typer av lärandesituationer, det tar både tid och kraft. Och så här i efterhand önskar man att även grupprummen skulle vara nåbara från korridor och kunna användas då gården är upptagen (precis såsom det fungerar med seminarierummen.

 

Nu följer en exposé av bilder från Minerva. Mkt nöje.

 

Vy mot projektionsvägg

 

Vy mot projektionsvägg och bibliotek

 

Vy mot bibliotek

 

Vy mot grupprum

 

Vy mot seminarierum

 

Vy mot projektionsduk och atrium

 

Vy mot bibliotek och atrium

 

Vy mot grupprum och atrium

 

Manöverpanel

 

Projektionsvägg från sidan

 

Teknikrum

 

Bordskopplingen som har plockats bort

 

Bord och stolar. Om det inte framgår av bilden

 

Projektor och kamera