Din stad?

Facebook Twitter Pinterest

När Göteborgs stad hittar på bra grejer är de inte alltid så bra på att berätta om det. Stadsbyggnadskontoret lanserade i maj den nya 3d-portalen ”Min Stad” för ”kommunikation och debatt om stadsbyggnadsfrågor”. Portalen är byggd på informationstäta 3d-kartor från den revolutionerande SAAB-avknoppningen C3 Technologies och med en 3d-motor och ett interaktivt webbgränssnitt utvecklat av Agency9.

 

Verktyget i botten, Agency9 CityPlanner, har utvecklats i samverkan mellan Agency9 och kommunerna Linköping, Norrköping och Göteborg. Resultatet av denna samverkan mellan ett teknikföretag och kommuner med viljan att utveckla nyskapande tjänster har resulterat i ett verkligt skarpt och kraftfullt verktyg som kan användas både för att visualisera och tillgängliggöra information om aktuella byggprojekt (såsom Göteborgs stad tidigare har gjort i begränsad form för Norra Masthugget), och för att ge möjlighet till allmänheten och intressegrupperingar att lämna sina egna förslag på hur staden borde utvecklas. Det skulle kunna vara lite av stadsbyggandets motsvarighet till Gapminder.

 

Jag har tjatat om att det här verktyget behövs länge för att öppna upp planprocessen och stadsbyggandet – vilket i sin tur är nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen. Ett stadsbyggande som är socialt och ekologiskt hållbart förutsätter en bättre representation av olika samhällsintressen i planprocessen, som idag inte kommer till tals i rätt skede.

 

Ett ökat deltagande i stadsbyggande och planering är beroende av två saker, dels möjligheten till reellt deltagande och inflytande (återstår, i allt väsentligt), dels bättre verktyg för att kommunicera förslag och motförslag.

 

I sig är Min stad alltså inte tillräckligt. Men det är ett nödvändigt steg på vägen mot en inklusiv och demokratisk planering. Tyvärr kommer portalen med stor sannolikhet, efter ett inledande intresse och uppmärksamhet, inom något år dö sotdöden – om inte reellt inflytande knyts till den på ett eller annat sätt. Potentialen finns, men den måste tas om hand. Menar Stadsbyggnadskontoret allvar med Min Stad borde man se till att alla pågående och nya planprojekt ska publiceras och kommuniceras den vägen, liksom alla aktuella förslag och initiativ från exploatörer

 

De ”medborgarförslag” och kommentarer som finns på Min Stad i nuläget visar att det finns många idéer om vad man borde göra runt om i Göteborg (det visste vi redan), och att fokus i den här typen av verktyg tenderar att hamna på innerstan och de resursstarka områdena. Verktyget synliggör också att det finns motstridiga intressen och viljor för många platser, se till exempel de kommentarer som lämnats för Heden.

 

Det verkligt fina med tekniken i Min Stad är att 3d-miljön gör det möjligt för användarna att ladda upp förslag i 3d, som kmz-filer, vilket är det format Google använder för 3d-modeller i Google Earth. Det innebär att det finns en mycket enkel kedja för att inte bara klicka in en bubbla med en kommentar utan också ladda upp en modell som visar hur en åtgärd skulle kunna se ut i en kontext där man även ser omgivningen i 3d – något liknande finns, vad jag vet, ingenannanstans.

 

Jag gjorde en test här för att visa hur ny bostadsbebyggelse omfattande totalt 400-700 lägenheter på ett positivt sätt skulle kunna infogas längs Litteraturgatan i Brunnsbo, där jag bor. Även här har utvecklarna gjort helrätt, i och med att det är möjligt att direktlänka till ett specifikt förslag skapas nya förutsättningar att koppla ihop den kommunala kartinfrastrukturen / kommunikationsverktyget med pågående diskussioner i sociala medier. Det är lysande. Klicka på bilden för att komma direkt till förslaget i Min Stad!

 

 

I en kommande post tänkte jag berätta om hur man steg för steg går till väga för att ladda upp egen 3d-modell.