Hur bör Heden bebyggas?

Facebook Twitter Pinterest

Efter min ledarkrönika ”Utveckla Avenyn, bygg på Heden” i GP i januari har många frågat hur detta skulle kunna se ut konkret.

Det var därför läge att greppa pennan och fästa tankarna på papper. Det finns många som tänkt i liknande banor tidigare. Gunnar Anjou skrev i GP 2008 att Heden bör bebyggas mellan Vasagatan och Allén samtidigt som Vasagatan kopplas ihop med Bohusgatan och spårvägen dras vidare denna väg. Anjous tankar inspirerade Yimby till sitt förslag ”Nya Heden” från 2014. Även i den historiska stadsplaneanalysen av Lukas Memborn m fl pekas Hedens norra del ut som lämpligast att bebygga. Och det finns många skäl till detta. Vasagatan och Bohusgatan liksom bara väntar på att kopplas ihop. Med detta skulle ett nytt stråk mellan Vasastan och Stampen etableras och stora områden i evenemangsområdet skulle plötsligt bli mycket mer välintegrerade i staden. Dessutom skulle en rad nya A-lägen mot Valand skapas. Bebyggelse här skulle generera ett vimlande folkliv längs trottoarerna och verksamheter i bottenvåningarna som bara fungerar mitt i stora städer. Placeras dessutom ett nytt kvarter på platsen för Hotell Liseberg Heden skapas en högkvalitativ kvartersstad samtidigt som likvärdiga ytor för idrott och event som idag sparas.

Planskiss. Nya Heden

Nytt kvarter på platsen för Hotell Liseberg

Vad som dock kvarstår i såväl Yimbys förslag som den historiska stadsplaneanalysen är Södra Vägens karaktär av baksida. Idag är Södra Vägen en underbar kontinental gata mellan Korsvägen och Engelbrektsgatan, men i höjd med Heden ändrar den karaktär till ett skuggigt stadsbryn. Att göra Södra Vägen till en dubbelsidig stadsgata hela vägen skulle skapa stora positiva konsekvenser. Problemet är att storkvarter mellan Södra vägen och Wadmansgatan, tillsammans med exploatering norr om Vasagatan, skulle lämna alldeles för lite yta kvar till idrotten. Det har funnits tankar om att lägga lamellhus mot Södra vägen, men detta skulle troligen innebära halvprivatiserad gårdsmark mot de heloffentliga idrottsytorna.  Finns det någon lösning på detta?

Absolut. Genom att ta upp vinkelskillnaden mellan Södra Vägen och Vasastadens ortogonala rutnät i två smala kilformade kvarter, skulle gaturummet slutas utan att idrottens del av Heden skulle göras mindre användbar.

Smala kilformade kvarter kan skapa fantastiska stadsbyggnadskvaliteter.  I skärningspunkten mellan Södra vägen och Engelbrektsgatan skulle Göteborg få sitt eget ”flat iron building”, väl synligt från Korsvägen.

Som avslutning på detta inlägg kommer därför några bilder på strykjärnsformade hus i stadsmiljö – låt er inspireras!