Liber LAG 2014

Facebook Twitter Pinterest

Nya äventyr. Dags för bibliotekskonferensen Liber LAG i Helsingfors. Med stor sannolikhet kommer det att trilla in bloggrapporter från lite olika håll under konferensen. Håller därför min rapport från dag 1 med tre st Pre-seminar Visits mycket kort. Följ också @inobigbg och #liberlag på Twitter.

 

 

Aalto University and the Learning Hub at Otaniemi

 

 

Aalto University är en sammanslagning av lite olika bl a tekniska och ekonomiska högskolor i Helsingfors. Aalto University Library har också utvecklats genom en sammanslagning av de tidigare skolornas bibliotek. Utvecklingen mot modernare lärandemiljöer har man haft ett intressant angreppsätt på. Grunden är att man ser biblioteket som en del av ett Learning Centre och Learning Centret utvecklar man via Learning Hubs. Biblioteket är i hög grad digitalt och det fysiska består i ett nätverk av Learning Hubs. (Grovt förenklat.)

 

En Learning Hub är en slags distribuerad lärmiljö som utvecklas på mycket enkelt manér, med tyngdpunkt på att studenter och brukare involveras. Prisvärda studentdrivna miljöer kan utvecklas snabbt och ges en inneboende flexibilitet. Målet är att biblioteket är representerat överallt på campus, hela tiden. Så hör gör man:

 

 

  1. Hitta plats
  2. Rekrytera lokal studentbrukargrupp (grundläggande och viktigast)
  3. Planera med lokal personal
  4. Designa
  5. Kommunicera processen
  6. Bygg med lokal personal
  7. Fira öppnandet
  8. Observera, lär och utveckla (också vital del i en kontinuerlig process)

 

Greenhouse Hub är en av de första hubbarna på Otaniemi:

 

Viikki Campus Library och Meilahti Campus Library

 

 

Två projekt från slutet av 90-talet. Båda står inför att nu, 15 år senare, hantera konsekvenserna av bibliotekens digitalisering och den pedagogiska utvecklingen med problembaserat lärande och fokus på ökad samverkan i grupper. Utan att fördjupa mig för mycket är det Meilahti som är den byggnad som har bäst förutsättningar inför denna förändring. Byggnaden är generell och generös. Material och arkitektur är naturliga och tidlösa. Grundläggande tydlighet i struktur och flöden finns på plats. Stor skillnad mot Viikkis mer daterade och komplexa uppbyggnad som blir svårare att bearbeta framgångsrikt.

 

Meilahti kommer att gallra 2/3 av sina samlingar. Ytan ska bli modern och varierad studiemiljö. Man har inte kommit längre än så i planeringen men vet att man vill vara föränderlig, inspirerande och engagera brukare i processen. Dessutom vet man en hel del om sina brukares önskemål och vanor. Det är faktiskt en väldigt viktig utgångspunkt. Ska bli intressant att följa processen.