Zuidplein – en teater som vill mer

Facebook Twitter Pinterest

Då var vi på studieresa igen. Denna gång kring begreppet mötesplatser. Ett mycket intressant projekt som vi kommer berätta mer om längre fram i vår. Lägg begreppen agenter och sociala objekt på minnet. Viktigt viktigt. Komponenter för att på djupet förstå det som på plankartor består av en ring med orden ”kreativ mötesplats” och som brukar realiseras som ett kafé, eller en boulodrome

 

Dagen började aptidigt, och slutar sent, och bjöd på både Delft och Rotterdam., och flyg, tåg och tunnelbana så klart. Delft har jag redan beskrivit här, och tänker inte skriva mer om just nu (att ses som uppsamling för några som inte var med förra gången).

 

 

Första besöket i Rotterdam gick inte till själva byn Rotterdam, utan grannbyn (inte så elegant men ändock sammanvuxen med storstaden) Spijkenisse och deras nya stadsbibliotek De Boekenberg. Ligger inbäddat i ett ”social housing”-område och det genomgående temat är tegel tegel tegel, och mycket väl utförd arkitektur. Teglet fanns till och med i innertaken! Och i hissen! Fast där bara på låtsas. Men som mötesplats… Nja, inte bättre än något annat lite avskilt stadsbibliotek. Men det finns en massa arkitekturporr här.

 

 

Men en sak lärde jag mig. För att få låna böcker på ett stadsbibliotek i Nederländerna behöver du lösa ett medlemskap. Kostar i Spijkenisse 13 Euro för budgetvarianten och 50 Euro för fullvärdighet. Ger egentligen olika möjligheter till antal samtidiga lån. Barn under 18 år får låna gratis. Kändes främmande på nått sätt, säger jag, låst i mina kulturella begränsningar och föreställningar.

 

 

Theater Zuidplein

 

Vidare till Theater Zuidplein. Här spelade arkitekturen en underordnad roll. Byggt 1958, renoverat några gånger så tjänar den som skal en mycket intressant och utåtriktad verksamhet.

 

Upprinnelsen till teaterns metamorfos är vikande publikunderlag i slutet av förra seklet, med hot om indragna anslag från kommunen och nedläggning (att satsa pengar på kultur är inget som något parti i NL förordar i dagsläget, utan kulturarbetare ses allmänt som parasiter på statskroppen). Här började man att omdefiniera sin verksamhet.

 

Teatern ligger i den fattiga södra delen av Rotterdam. Här är arbetslösheten 23% och andelen som genomgått eftergymnasial utbildning under det Rotterdamska snittet på 30% (vilket är långt under Amsterdams 45%). Södra Rotterdam är även mångkulturellt sammansatt med stora invandrargrupper, hitlockade av arbeten i hamnen eller genom Hollands tidigare ställning som kolonialmakt.

 

Zuidplein förstod att skulle man spela roll så behövde man spela roll i det samhälle man verkade. En ganska spännande berättelse leder fram till att en ny strategi finns på plats från 2006. Teatern ska rikta in sin verksamhet mot de inte så rika (häri inbegrips t.ex. den stora studentgruppen i Rotterdam), de utan högre utbildning och med en kulturellt inkluderande verksamhet. Här har man t.ex. skapat plats för monokulturella företeelser och evenemang, riktade mot t.ex. enkom den NL-Turkiska befolkningsgruppen, och bjudit in gästartister eller skapat utrymme för inhemska NL-Turkiska aktörer. Man tar upp frågor som är brännheta i debatten kring barnaga, omskärelse och kvinnors rättigheter. Och man når ut med sin verksamhet genom ett omfattande marknadsföringsarbete – riktat och specialiserat till de grupper man vill nå.

 

Kort sagt har det var en stor succé. Man har ökat besöksantalet, fått snurr på ekonomin, bedriver en rik barnverksamhet (med både barnteater och utbildning) och blivit erkänt för att hålla hög kvalitet i sina produktioner. Hälften av produktionerna görs av utomstående aktörer. Dvs. andra med goda kontakter som kan leta fram intressanta akter och föreställningar som den holländska kultureliten aldrig har hört talas om.

 

Idag är verksamheten inte längre hotad. Stadsfullmäktige har beslutat att investera 330 Mn Euro under de kommande åren i området runt Zuidplein. En ny simhall ska byggas, större bussterminal, mer galleria och en helt ny teaterlokal. Med stora risker för ökad gentrifiering. Men som teaterdirektören frankt konstaterade ”Våra politiker vill att det fattiga ska försvinna från Rotterdam”, men hon tänker fortsätta att skapa en bra verksamhet riktad till de grupper som normalt inte bevistar teaterevenemang eller tar del i kulturlivet. Och det har nu Theater Zuidplein uppmärksammats för. Både i Nederländerna och utomlands! Åk hit, upplev, bli berörd!

 

We want to break free, bonusbild: kedjade omflyttbara solar utanför BK i Delft