LAGER & KONTOR MED HÖGSTA BETYG I BREEAM

Arendal

I Arendal, inte långt ifrån ett gatukök med det schvungfulla namnet Flygande Korven, ligger Stora Bergstomten. På denna tomt finns ett nybyggt livsmedelslager för e-handel innehållande ca 14 500 kvadratmeter kyl-, frys- och torrlager samt ca 2800 kvadratmeter kontor inklusive omklädning och pausrum. Byggnaden är BREEAM-certifierat med det högsta betyget ”outstanding”. BREEAM är ett internationellt miljöcertifieringssystem för den byggda miljön som ställer omfattande krav inom ett brett spektrum av aspekter som till exempel energieffektivitet, byggnadsmaterial, hälsa & välbefinnande, biologisk mångfald och transporter.

PLATS Arendal, Göteborg
ÅR 2018-pågående
KUND NCC PD/NCC Building
KONTAKT Haldur Rohtla
TEAM
Haldur Rohtla
Tove Wennberg
Anna Wrener
Louise Ekeroth Simons
Jimmy Vikstrand

Ytterligare en bit bort finns Albatross, en byggnad på ca 33 000 kvadratmeter som är under uppförande. Även denna innehållande lager och kontor som ska BREEAM-certifieras. Bland mycket annat innebär certifieringen att man tar hänsyn till den biologiska mångfalden genom bland annat trädplantering, vilket är ovanligt för den här typen av tomter. Solceller och gröna tak kan också bli aktuellt. 

 

För Inobis del började bägge dessa arkitektuppdrag med ett flertal utredningsskisser baserade på olika scenarier med varierande innehåll och krav. Skissarbetet följdes av bygglov och projektering, vilket för Stora Bergstomtens del avslutades 2020 och som i skrivande stund fortfarande pågår för Albatross.

Projekt