KVARTERET PILOTEN I ÖREBRO

Mellan ängar och innerstad

På södra Ladugårdsängen i Örebro har Inobi ritat planen för en helt ny stadsdel samt 138 lägenheter i sex lamellhus. Både stad och natur är nära - norrut når man centrum på bara 10-15 minuter med cykel och söderut breder ängar ut sig.

 

En central gestaltningstanke har varit att öppna upp siktlinjer mellan vägslingan och den omgivande hagmarken. De sex husen utformades därför som lameller med kortsidorna mot slingan.

PLATS Örebro
ÅR 2015 - 2019
KUND BJC
KONTAKT Fredrik Rosenhall
TEAM Kajsa Brosché
Cecilia Eduards
Therese Wallström
Oscar Foo
Emma Spång

Naturen ligger nära (Foto: Therese Johansson)

En pelargång leder till entrén (Foto: Therese Johansson)

2015 fick Inobi uppdraget att rita planen för en ny stadsdel vid Örebros södra entré, i skärningspunkten mellan öppna ängar och expanderande stadsmiljö. Som grund låg en generell detaljplan som förordade en traditionell SCAFT-princip men samtidigt möjliggjorde för stadsmässig bebyggelse mot Stenbackavägen.

I uppdraget låg utformning av vägslingor, placering av fyra punkthus som NCC skulle bygga, generell planering av P-hus och nio flerbostadshus för BJC. Arbetet ledde fram till en reviderad detaljplan samt att vi fick uppdraget att rita sex av BJC:s bostadshus.

Entré (Foto: Therese Johansson)

Den centralt placerade entrén nås via en pelargång, kring vilken husens första två våningar lyfts ut ur huvudvolymen. De sex husen byggdes i två omgångar, Piloten 1 och Piloten 2, där den första etappen kom att inrymma företrädesvis större lägenheter och den andra etappen företrädesvis små.

 

Tack vare husens uppbrutna form skapas rumslig variation. Generellt har lägenheterna en takhöjd på 2,70 m, höga glaspartier och flexibla planlösningar. Vissa av sovrummen kan enkelt delas av till två rum, och här finns även enrumslägenheter i etage med loft. Möjligheten att förändra planlösningen skapar förutsättningar för många olika slags hushåll, förhoppningen är att detta också gör att människor kan bo kvar länge i Piloten.

 

 

Projekt