INOBIS VILLOR

Från: Skisser och drömmar
Till: Kontextanpassade livsmiljöer

Sedan starten har Inobi arbetat mycket med bostäder i den mindre skalan. Vi har utvecklat en stor erfarenhet och kunskap kring utformning av privatbostäder. Som grund ligger ett passionerat intresse för att skapa boendemiljöer som förädlar platsens förutsättningar och skapar långsiktigt hållbara värden.

 

Att utforma en villa är en kreativ process där kunden har den centrala rollen. Den som anlitar oss får tillgång till en blandning av skaparglädje, arkitekturhistorisk kunskap, projekteringserfarenhet och hjälp att omsätta tankar till verklighet. Vi utgör en engagerad partner genom hela projektet från tidig skiss till färdig byggnad.

PROJEKTANSVARIGA
Stefan Rupert
Fredrik Rosenhall

Våra villor kännetecknas av en samtida arkitektur där material, ljusföring och rumssamband ägnats mycket stor omsorg. Internt sker viktiga delar av arbetet i skissande workshops där våra kompetenser kompletterar varandra.

 

I den inledande fasen handlar det om att bekanta sig med både kunden och platsen. Till skillnad från större bostadsprojekt, där man ofta eftersöker generella lösningar, handlar villaarkitektur om att förstå individuella önskemål och livsmönster och formge utifrån dessa. Här är kommunikation a och o.

 

Nästa steg är att arbeta fram en skiss där kundens önskemål omsätts i en form som uttrycker vår arkitektoniska tolkning av platsen och gestalten. I regel sker detta genom handskisser och modeller. Efter detta vidtar en uppritning i 3D, där rumssamband, siktlinjer och volymer analyseras och processas.

 

Utifrån 3D-modellen tar vi fram ritningar för bygglov och bygge. Genom en lång erfarenhet och nära kommunikation med de kommuner vi primärt arbetar med har vi byggt upp en god kunskap om detaljplanetolkningar och möjligheter. Vi lägger stor vikt vid att från början skissa med realistiska förutsättningar rörande byggmöjligheter. I de flesta projekt för vi dessutom en dialog med grannar och kringboende, för att garantera långsiktiga lösningar som skapar kvaliteter både för tomten och närområdet.

 

Vi leder därefter projektering och hjälper till att ta fram de handlingar som behövs för att skapa konsekventa och tidlösa boendemiljöer.

Projekt