INOBIS VILLOR

Från skiss till färdig byggnad

Inobi arbetar mycket med bostäder i alla skalor. Vi har sedan starten år 2010 utvecklat en stor erfarenhet och kunskap kring utformning av privatbostäder. Som grund ligger ett passionerat intresse för att skapa boendemiljöer som förädlar platsens förutsättningar och skapar långsiktigt hållbara värden.

 

Att utforma en villa är en kreativ process där du som kund har den centrala rollen. Den som anlitar oss får tillgång till en blandning av skaparglädje, arkitekturhistorisk kunskap, projekteringserfarenhet och hjälp att omsätta tankar till verklighet. Vi utgör en engagerad partner genom hela projektet från skisser och drömmar ända till inflyttning i din nya villa.

PROJEKTANSVARIGA

Stefan Rupert

Fredrik Rosenhall

Villa S - tidig planskiss

Våra villor kännetecknas av en samtida arkitektur där material, ljusföring och rumssamband ägnats stor omsorg. Internt sker viktiga delar av arbetet i skissande workshops där beslut fattas utifrån kunskap och erfarenhet.

Inledande fas

I den inledande fasen handlar det om att bekanta sig med både platsen de människor som ska bo i huset. Till skillnad från större bostadsprojekt, där man ofta eftersöker generella lösningar, handlar villaarkitektur om att förstå individuella önskemål och livsmönster och formge utifrån dessa. Här är kommunikationen med er som kund helt central.

 

Hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt, varför vi i alla projekt vill ha ett samtal för hållbar gestaltning. Vi identifierar natur- och kulturvärden med mål att både utveckla befintliga värden såväl som att tillskapa nya. Vi vill bidra till hus som ökar människors välmående och vi har kunskap om olika materials miljöpåverkan och tekniska system så som gråvattenhantering, värmelagring och avloppsseparation. Tillsammans sätter vi projektanpassade mål för att främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 

Skiss och 3D-modell

Nästa steg är att arbeta fram en skiss där era önskemål omsätts i en form som förädlar platsen, skapar vackra rum och är anpassad till gällande regelverk. I regel sker detta genom handskisser och modeller. Efter detta vidtar en uppritning i 3D, där rumssamband, siktlinjer och volymer analyseras och processas.

Villa L - perspektiv

Ritningar

Utifrån 3D-modellen tar vi fram ritningar för bygglov och bygge. Genom en lång erfarenhet och nära kommunikation med de kommuner vi primärt arbetar med har vi byggt upp en god kunskap om detaljplanetolkningar och möjligheter. Vi lägger stor vikt vid att från början skissa med realistiska förutsättningar rörande byggmöjligheter, och har nära samarbete med de flesta västsvenska byggare som specialiserat sig på villor. I många projekt för vi dessutom en dialog med grannar och kringboende, för att garantera långsiktiga lösningar som skapar kvaliteter både för tomten och närområdet.

 

Projektering

Vi leder därefter projektering och hjälper till att ta fram de handlingar som behövs för att skapa en konsekvent arkitektonisk gestaltning. Vi finns med som din partner från skiss till färdig byggnad.

Villa K-exterior2-inobi
Villa K-exterior1-inobi
villa-byggnation-platsbesok-inobi
Villa K-interior1-inobi
Villa K-interior2-inobi
Villa W2-exterior1-inobi
Villa N-exterior2-inobi
Villa N-exterior3-inobi
Villa L-hörnfönster-inobi
Villa L-skymning-inobi
Villa L-uteplats-inobi
Villa L-exterior3-inobi
Villa A3-exterior2-inobi
Villa L-interior4-inobi
Hilda Grahnat
uddevalla-arkitekturpris-inobi
Villa B-exterior1-inobi
Villa A3-entre-inobi
Villa A2-interior-kok-inobi
Villa H-trappa-inobi
Villa S2-gavel-inobi
Villa M3-Albert Svensson-inobi
Villa S2-gatuvy-inobi
Villa M3-inobi
Villa W-exterior1-inobi
Villa J-exterior2-inobi
Villa R-exterior-inobi
villa-eldstad-byggnation-inobi
Villa S-rendering2-inobi
Villa P-kok-inobi
Hilda Grahnat
Villa Brottkarr2-volymer-inobi
Villa N-omrade-inobi
Villa K-uteplats-inobi
Villa K2-exterior
Villa Hovas-fasad-inobi
Villa H-exterior4-inobi
Villa P-havet-inobi
Villa C-exterior2-inobi
Villa J-plantering-inobi

Projekt