Tångeröds ekoby

Från: En del av problemet
Till: En del av lösningen

I Höviksnäs på den östra sidan av Tjörn växer en modern ekoby fram. En by som kombinerar gediget massivträbyggande med social gemenskap och odling. Inobi är initativtagare till projektet och har ritat och utvecklat den övergripande planen och de enskilda bostäderna.

 

Målsättningen med projektet kan formuleras ganska enkelt. Vår version av ekoby passar för alla som ser ekologi och hållbart tänkande som två naturliga beståndsdelar, men som lika självklart ställer krav på moderna, sunda och smarta lösningar som gör boendet enkelt och naturligt. Grundtanken är att det skall det vara enkelt att leva hållbart. Husen är byggda i sunda material och med väl genomtänkta system för uppvärmning och ventilation. Gemenskapen kommer också vara viktig. I utformningen har vi fokuserat på att skapa naturliga mötesplatser, bland annat i form av ett gemensamt och centralt placerat ekobyhus. I Tångeröds ekoby är havet är närmsta granne och att man har ett gammalt kulturlandskap inpå knuten. Bostäderna kombinerar det moderna med det tidlöst genuina. Arkitekturen knyter an både till platsens tradition och tar tillvara på dagens kunskap om hållbara hus.

PLATS Höviksnäs
ÅR 2015
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Erik Berg
Kajsa Brosché
Andreas Eklöf
Oscar Foo
Pernilla Ottosson
Fanny Sernhede
Therese Wallström
Tove Wennberg

Både bostäderna och området har utformats för att underlätta för de boende att minska sin resursanvändning. Det skall vara lätt att göra rätt. Två exempel på detta är att husen kommer byggas av massivträ och ha solceller på taken. Idag har det byggts sexton lägenheter fördelade på två plan i tre långsmala bostadshus, med en stomme av korslimmat trä och en kiselbehandlad träfasad.

 

Att odla sin egen mat är något vi har prioriterat i Tångeröds ekoby. Därför kommer det finnas möjligheter att odla både i direkt anslutning till husen och i gemensamma odlingslotter.

Visningslägenhet brf Ängshusen

Lägenhet brf Ängshusen - bild från loft

Exteriör brf Ängshusen

Projekt